Fakultní nemocnice Trnava

Popis
  • Datum 7. 6. 2021
  • Kategorie: Branding

Při tvorbě loga jsem se chtěl vzdálit od původního složitého znaku nemocnice, který byl používán již řadu let. Tento znak byl v několika ohledech nefunkční, postrádal jednoduchost a byl špatně zapamatovatelný.

Z loga by mělo být vždy na první pohled jasné, o co se jedná, a to zejména v případě, když jde o nemocnici. Při tvorbě jsem tedy vycházel ze tvaru kříže, což je všeobecně známý lékařský symbol.

Hlavními prvky loga jsou jednoduchost, čitelnost, snadná rozpoznatelnost a moderní vzhled, což významnou trnavskou nemocnici po vizuální stránce zařadí mezi evropskou špičku.

Kříž je ztvárněn oblými barevnými tvary, které symbol oživují a zároveň mění jeho vzhled do jemnější podoby. Vizuálně tedy působí přívětivěji, což může pozitivně působit na pacienty nemocnice. Modrou barvu, která dominovala v původním znaku nemocnice, jsem se rozhodl ponechat a vybral jsem dva její odstíny, které se budou vzájemně doplňovat. Tato barva navíc vyjadřuje důvěryhodnost a oddanost, která je opět spojena s profesionalitou personálu a vysokou kvalitou lékařské péče, kterou tato nemocnice nabízí.