ZŠ Bílá Třemešná

Popis
  • Datum 10. 8. 2020
  • Kategorie: Branding

Tvorba nové vizuální podoby pro Základní školu a Mateřskou školu v Bílé Třemešné, byla velká zábava a zároveň velmi cenná kreativní zkušenost.

Podařilo se mi celý koncept propojit s historií města a také Janem Amosem Komenským. Učitel národů totiž v Bílé Třemešné prožil 2 roky svého života, než musel odejít do Polska. Velkou inspirací mi tedy byla i jeho známá učebnice Orbis pictus neboli Svět v obrazech. Podnětem k tomu aby logo mělo kruhový tvar byla velká ilustrovaná pečeť, která se nachází na titulní straně zmiňované učebnice. Na zbylých stranách se potom v záhlaví objevují zajímavé znaky, kterým jsem dal moderní podobu a doplnil jimi samotný kruh. Vzhledem k tomu, že se jedná o logo pro základní a mateřskou školu, tak bylo potřeba aby byl celkový vizuál hravý. Tomu výrazně dopomáhají nejen tvary z loga, které se dají efektně kombinovat nebo používat jako pattern, ale také barvy, které identitu oživují.